Przegląd przebrań za postać literacką w szkole to wyjątkowe wydarzenie, które może wzbogacić doświadczenie uczniów związane z literaturą. Organizacja takiej imprezy jest ciekawym sposobem na promowanie czytelnictwa, kreatywności oraz integrację społeczności szkolnej.

https://sway.cloud.microsoft/pmS5KcwrffXBICRv?ref=Link