Coroczny konkurs teatralny „Amory Tureckie” to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce, które skupia w sobie pasję, talent oraz kreatywność uczniów. Uczestnicy konkursu ze szkół w Gminie Wólka przygotowują różnorodne spektakle teatralne, prezentując swoje umiejętności aktorskie, reżyserskie oraz sceniczne.

https://sway.cloud.microsoft/C8jFG8BGQxCL3Rss?ref=Link