W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach dnia 19.03.24 odbył się wyjątkowy dzień otwarty szkoły, który rozbrzmiewał radością i
entuzjazmem uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

https://sway.cloud.microsoft/K0OT7IBeaEhWu1W5?ref=Link