8.03.2024 w Zespole Szkolno- Przedszkolny w Sobianowicach odbyły się warsztaty na temat energii odnawialnej. Dla przedszkola oraz klas I-IV były fascynującym i
edukacyjnym wydarzeniem.https://sway.cloud.microsoft/PKH8UOOxYAqU4rVB?ref=Link