Światowy Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne przypadające 22 kwietnia. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać wszystkim, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość wspólnej odpowiedzialności za jego przyszłość.https://sway.cloud.microsoft/AT5oxMS1sbdIwkFm?ref=Link