Szkoła brała udział w kampanii Gorączka Złota PCK.

https://sway.cloud.microsoft/rxOnSh7MXv0Rnzwf?ref=Link