W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I brali udział w innowacji pedagogicznej „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W trakcie tej innowacji uczniowie realizowali program profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w Internecie oraz bezpiecznych relacji z rówieśnikami.

https://sway.cloud.microsoft/8kIzsUUp3WY8exVU?ref=Link