Tradycją naszej szkoły jest, że klasa III na koniec pierwszego etapu edukacyjnego zaprasza swoje rodzinki. Tak też było w tym roku.

https://sway.cloud.microsoft/H0gC2UXuDvlpnvTv?ref=Link