W maju w naszej szkole zakończył się, trwający od września, projekt „Każdy inny – wszyscy równi” w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego. Miał on na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób z SPE, rozwijanie empatii i tolerancji, likwidowanie uprzedzeń oraz przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

https://sway.cloud.microsoft/88We0qa9TaZG8NY6?ref=Link