I. Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

  • 04. 01.2024 ( czwartek) godzina 17:00
  • 13.05.2024 ( poniedziałek ) godzina 17:00

II. Harmonogram dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Proszę kliknąć na słowo- KONSULTACJE 

III. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 02.11.2023
  • 03.11.2023
  • 02.05.2024
  • 31.05.2024
  • 17.06.2024
  • podczas egzaminu  ósmoklasisty: 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024

IV. Terminy klasyfikacji:

1. Termin klasyfikacji śródrocznej – 25.01.2024 r.

2. Termin klasyfikacji rocznej – 06.2024 r.

 

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 realizuje projekt Każdy inny- wszyscy równi. Celem projektu jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE.
Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Pani Wioletta Rauk

 

 

 

PROGRAM  ŚWIADOMOŚĆ PROCENTUJE

Prosimy kliknąć na wyraz PROGRAM

 

PROJEKT SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

Prosimy o zbieranie Talenciaków . W szkole są skrzyneczki, gdzie można wrzucać je.

IV. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Prosimy kliknąć w wyraz PODRĘCZNIKI

V. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII I WDŻ 2023/2024

Prosimy kliknąć na wyraz PODRĘCZNIKI

VI. Wykaz podręczników i materiałów plastycznych dla oddziału przedszkolnego – zerówki.

Prosimy kliknąć na wyraz PODRĘCZNIKI

VII. AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETECJI II

W czerwcu 2021 został zakończony projekt Akademia kluczowych kompetencji, w którym zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu.

Proszę kliknąć na: PODSUMOWANIE PROJEKTU

VIII. AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI II- INFORMACJA O PROJEKCIE

Szkoła bierze udział w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETECJI II. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w poniższym załączniku.

Proszę kliknąć na: INFORMACJA O PROJEKCIE