Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022

Przedszkole „STOKROTKA” (dzieci 3 i 4 letnie)
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do przedszkola „Stokrotka” przyjęte zostały wszystkie zgłoszone dzieci z obwodu tj. z miejscowości Sobianowice i Bystrzyca.
Dzieci spoza obwodu nie zostały przyjęte z powodu braku wolnych miejsc.
Oddział przedszkolny (dzieci 5 i 6 letnie).
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci.