Statut Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Sobianowicach uaktualniony na rok 2020-21

Karta informacyjna RODO

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego