Grono pedagogiczne szkoły

 • Aneta Szmit– dyrektor szkoły, nauczyciel historii i Wos-u
 • Lidia Trochym –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
 • Anna Białek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Mariola Czekiereda – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Marta Dzikoń-Dziura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Beata Lisewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WDŻ, nauczyciel zajęć specjalistycznych
 • Katarzyna Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, angielskiego, nauczyciel świetlicy
 • Agnieszka Skrzypek – nauczyciel języka polskiego
 • Andrzej Woźniacki – nauczyciel matematyki
 • Joanna Niewęgłowska-Gomółka – nauczyciel języka angielskiego
 • Jacek Kłoda – nauczyciel przyrody, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
 • Monika Tomczak – nauczyciel muzyki i plastyki
 • Krzysztof Łysiak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych
 • Karolina Saracyn – nauczyciel religii
 • Irena Kornas – nauczyciel biologii i chemii
 • Dorota Kuśmierz – nauczyciel geografii
 • Maria Mościńska – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • Jolanta Bielecka – nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki
 • Paweł Mergo- nauczyciel fizyki
 • Wiletta Rauk – nauczyciel świetlicy
 • Izabela Świętochowska – pedagog szkolny
 • Paulina Staszczak-Janczarek – psycholog szkolny
 • Anna – Łaska-Czarny- nauczyciel logopeda
 • Marcin Tarłowski – nauczyciel EDB