Informacja dotycząca nauki klas I- III

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, od dnia 05.05. 2021 r. uczniowie kl. I-III będą realizowali naukę w systemie stacjonarnym.

Zdalne nauczanie

Zgodnie z MEN uczniowie klas IV- VIII kontynuują  naukę w trybie zdalnym.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.04.2021 ( piątek )  i 04.05.2021 ( wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.