Bardzo prosimy o wpłaty na RADĘ RODZICÓW.

Pierwsze dziecko 40 zł, drugie dziecko 20 zł.

Nr konta 76868900076500010820000170

DZIĘKUJEMY

Przewodniczący Rady Rodziców.